ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1517104
Page Views 2401423
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (26 พ.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (26 พ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ร่างขอบเขตฯโครงการขยายผิวจราจรซอยศรีดามณีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรซอยศรีดามณีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (26 พ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวีระพล หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวีระพล หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูข้างท่าน้ำไทยสามัคคี หมู่ที่ 3 (18 พ.ค. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (09 พ.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
เอกสารแนบท้ายประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (03 พ.ค. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (03 พ.ค. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจัด (อาหารเสริมนมประจำเดือน พ.ค.2565) (02 พ.ค. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 เม.ย. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/