ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 06/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 1572097
Page Views 2475209
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (18 พ.ย. 64 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (26 ต.ค. 64 | อ่าน 164 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (11 ต.ค. 64 | อ่าน 215 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (11 ต.ค. 64 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 16 (27 ก.ย. 64 | อ่าน 258 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 (27 ก.ย. 64 | อ่าน 218 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานวัสดุเครื่องแต่งกาย (23 ก.ย. 64 | อ่าน 149 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานวัสดุเกษตร (23 ก.ย. 64 | อ่าน 140 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานตรัว (22 ก.ย. 64 | อ่าน 150 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (16 ก.ย. 64 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสองไทยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 64 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสองไทยพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (15 ก.ย. 64 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 บ้านไ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชานิยม หมู่ที่ 4 (15 ก.ย. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภักดีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภักดีอุทิศ หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (15 ก.ย. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 (จากสี่แยกบ้านรัตนวาร (14 ก.ย. 64 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 (จากสี่แยกรัตนวารี-สี่แยกบ้ (14 ก.ย. 64 | อ่าน 96 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/