ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 06/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 1572100
Page Views 2475212
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตของงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยรอบบ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห (14 ก.ย. 64 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยรอบบ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต (14 ก.ย. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองพอก หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยฯองพอก หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง (14 ก.ย. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกศร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (14 ก.ย. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ (14 ก.ย. 64 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยนิยม 3/1 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยนิยม 3/1 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชานิยม 3 หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชานิยม 3หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม (14 ก.ย. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (14 ก.ย. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (14 ก.ย. 64 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยไทยเจริญ 5 ม.16 (14 ก.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยไทยเจริญ 5 ม.16 (14 ก.ย. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังประปา หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังประปา หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2โครงการ (13 ก.ย. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (08 ก.ย. 64 | อ่าน 99 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/