ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 06/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 1572105
Page Views 2475217
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยภักดีอุทิศ ม.16 บ้านไทยเจริญ (20 ม.ค. 64 | อ่าน 203 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักซอยภักดีอุทิศ ม.16 บ้านไทยเจริญ (20 ม.ค. 64 | อ่าน 204 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม) ก.พ.64) (18 ม.ค. 64 | อ่าน 114 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล (11 ม.ค. 64 | อ่าน 119 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม (นม)) ประจำเดือน,มกราคม (17 ธ.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม))เดือนธันวาคม (01 ธ.ค. 63 | อ่าน 183 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข (07 ต.ค. 63 | อ่าน 178 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล (07 ต.ค. 63 | อ่าน 258 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 2 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 199 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม ม.4 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 246 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักด้านข้าง ศพด.ม.3 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 202 ครั้ง)
ใบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 269 ครั้ง)
ใบเสนอราคา (16 ก.ย. 63 | อ่าน 183 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ถนนรอบหนอง หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 183 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชานิยม หมู่ที่4 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 218 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำด้านข้าง ศพด.ม.3 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 190 ครั้ง)
เชิญเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 (16 ก.ย. 63 | อ่าน 131 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 118 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยจันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้อง (15 ก.ย. 63 | อ่าน 109 ครั้ง)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักด้านข้าง ศพด.หมู่ที่ 3 บ้านไทยน (15 ก.ย. 63 | อ่าน 119 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/