ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1517117
Page Views 2401442
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวสันต์ บุญหล้า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เบอร์โทรศัพท์ 0833610918

นางฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 0883394725

นางภิญญดา หัสโรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 0934163199

นายพัทธรินทร์ นารินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

นางสาวณพัศษิตา มนต์กา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นางมณีรัตน์ สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 0981015759
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/