ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 06/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 1572107
Page Views 2475219
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่2) (14 ก.ค. 60 | อ่าน 231 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวาง (19 มิ.ย. 60 | อ่าน 229 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง (29 พ.ค. 60 | อ่าน 252 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชานิมิต บ้านรัตนวารี (29 พ.ค. 60 | อ่าน 261 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง (09 พ.ค. 60 | อ่าน 259 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชานิมิต บ้านรัตนวารี หมู่ที่ (09 พ.ค. 60 | อ่าน 266 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิ (10 เม.ย. 60 | อ่าน 521 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยไทยเจริญ ๗ หมู (28 มี.ค. 60 | อ่าน 280 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าสหกรณ์ - สามแยกพระเจ้าให (24 มี.ค. 60 | อ่าน 291 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง (24 มี.ค. 60 | อ่าน 269 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง (09 มี.ค. 60 | อ่าน 423 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าสหกรณ์ - สามแยกพระเจ้าใหญ่ หมู่ที (09 มี.ค. 60 | อ่าน 312 ครั้ง)
ประกาศเปิดประมูลให้เช่าส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (29 ธ.ค. 59 | อ่าน 341 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวาง (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 336 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจ (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 302 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจ (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 310 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับแต่งคัน (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 293 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจ (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 294 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 294 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 312 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/