ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1814473
Page Views 2816722
 
ภาพกิจกรรม
วันเทศบาล ประจำปี 2566
24 เมษายน 2566 วันเทศบาล
วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
โดยในวันนี้ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องได้นำ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เข้าร่วมพิธีวันเทศบาล ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
โดยมีกิจกรรมดังนี้
พิธีทำบุญตักบาตรภัตตาหารเช้า
พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่
พิธีเปิดงานวันเทศบาล
และกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วิหารวัดเกาะสะอาด
กิจกรรม5 ส. ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล นำโดย
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุลนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
นายสุทธิศักดิ์ เวชสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
นางชลลดา อรรณพนพพร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
นายสุรพล เพ็ญธา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางสาวสาวิตรี จันทะดี เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะสมาชิกสภา
นางสุนิสา แซ่ตัง ประธานสภา
นายบุญมี วรสิงห์ รองประธานสภา
นายสามารถ ผ่องใส สมาชิกสภา
นายสนิท สนิทปัญญา สมาชิกสภา
นายพรชัย แซ่ตั้ง สมาชิกสภา
นายวิทวัส กลุ่มเหรียญทอง สมาชิกสภา
นางมัทนา วงศ์ธรรม สมาชิกสภา
นางกมลชนก ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิกสภา
นางเครือวัลย์ เดื่อไธสง สมาชิกสภา
นางสุกัญญา ศรีเตชะ สมาชิกสภา
นางปริศนา ลมมูลตรี สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาล
นางนพศร ศรีชัย รองปลัดเทศบาล
นางภิญดา หัสโรค์ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพัทธรินท์ นารินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
จอ.บันลือศักดิ์ ปัดทุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวณพัศษิตา มนต์กา หัวหน้าสำนักปลัด
นายเกียรติพันธุ์ หม่วยนอก หัวหน้าฝ่ายการงานเจ้าหน้าที่
จอ.ภานุมาศ ศรีแก้วนำใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดำรงค์ จอมทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท หัวหน้าฝ่ายปกครอง
พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
หนองสองห้องน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี

โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2566,13:25   อ่าน 74 ครั้ง
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/