ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 26/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1555795
Page Views 2454670
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อถ่ายทอดภารกิจและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของท่าน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง
นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ด้วยความเห็นชอบของท่านนายกเทศมนตรี ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง และกอบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดภารกิจและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของท่าน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จโดยการจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพนักงานจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศกำหนด เพื่อกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,20:34   อ่าน 30 ครั้ง
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/