ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 26/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 1555729
Page Views 2454597
 
ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 น.
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง นายวสันต์ บุญหล้า
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง
ทั้งนี้ จะได้บูรณาการแนวทางดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
#พัฒนาเมืองให้น่าอยู่_คู่เศรษฐกิจ_สู่คุณภาพชีวิตที่ดี_ภายในปี2570 ต่อไป

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,20:26   อ่าน 25 ครั้ง
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/