* โค๊ดในแท็ก คือ โค๊ดที่ใส่เข้าไปเพื่อใช้แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หน้าเว็บไซต, ,,กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" /> กิจกรรม :: โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 10/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 1612280
Page Views 2525188
 
ภาพกิจกรรม
โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาล
นางฐิรญาภาวีย์ ปิยะภิรมณ์ชัย รองปลัดเทศบาล
ให้การต้อนรับ นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ในการทำสัญญามอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันอังคารที่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวหลวง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
โดยมีกำหนดการดังนี้
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. ลงทะเบียน/ตรวจสอบสัญญา
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องกล่าวต้อนรับ
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. กล่าวเปิด และบรรยายเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐น. ทำสัญญามอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕
เสร็จพิธี
จากนั้น นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาล ได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมคนพิการ รายที่ได้เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ ในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2565,17:02   อ่าน 74 ครั้ง
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/