* โค๊ดในแท็ก คือ โค๊ดที่ใส่เข้าไปเพื่อใช้แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หน้าเว็บไซต, ,,กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" /> กิจกรรม :: กิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี๒๕๖๕

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 10/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 1612258
Page Views 2525164
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี๒๕๖๕
#เทศบาลตำบลหนองสองห้องจัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาลประจำปี๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนอำเภอหนองสองห้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องด้วย วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล เพื่อเป็นการระลึกถึงวันก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล ระลึกถึงความสำคัญในการทำงานเพื่อประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร จึงได้จัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ ๑.พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ๒. กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต ๓..การกล่าวยึดยืดมั่นการปฎิบัติตามมาตรฐานการจริยธรรม ๔.กิจกรรมจับรางวัลผู้ร่วมจัดเก็บภาษี ๕.พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป ๖..กิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่ท้องทำงานของแต่ละกอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 66 ครั้ง
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/