* โค๊ดในแท็ก คือ โค๊ดที่ใส่เข้าไปเพื่อใช้แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หน้าเว็บไซต, ," /> เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 10/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 1612238
Page Views 2525143
 

วิสัยทัศน์ "พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี"

นายอำเภอเยี่ยมเทศบาล

นายอำเภอเยี่ยมเทศบาล

Example Frame
วีดีโอเทศบาล
 
ข่าวประกาศ/คำสั่ง
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (21 มิ.ย. 65)
ประกาศผลการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 มิ.ย. 65)
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ ณ จุด บริการประชาชน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (14 มิ.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องประจำปี ๒๕๖๕ (17 พ.ค. 65)
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้องที่๒๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง (02 พ.ค. 65)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (29 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างของเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้องเรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำของเทศบาลครั้งที่๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๕ (25 เม.ย. 65)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนเทศบาล 11 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65)
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65)
ร่างขอบเขตของงานฯก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65)
ร่างขอบเขตของงานฯก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี (10 ส.ค. 65)
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (27 ก.ค. 65)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยประชานิเวศ2 ม.4 (18 ก.ค. 65)
ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยประชานิเวศ2 ม.4 (18 ก.ค. 65)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยไทยเจริญ 7 ม.16 (18 ก.ค. 65)
ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยไทยเจริญ 7 ม.16 (18 ก.ค. 65)
ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนพระเจ้าใหญ่-บ้านเมย ม.1 (18 ก.ค. 65)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
เว็บตรง ผู้ให้บริการอันดับ 1 สิริภพ เหนือเมฆา 04 ส.ค. 65
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์) หมดปัญหาคราบน้ำมันติดเตาแก๊ส ปล่องดูดควัน หรือผนังห้องครัวด้วยน้ำยา KUTE SREICH 27 ก.ค. 65
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถ้ารบกวนต้องขออภัย การปลูกไม้ผลให้โตเร็ว รสชาติดี ต้องเริ่มจาก “น้ำ” ที่มีคุณภาพ SREICH 27 ก.ค. 65
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถ้ารบกวนต้องขออภัย ลดการสัมผัสสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ในฟาร์ม ด้วยปั๊มสูบส่งของเหลวพร้อมตะกอน SREICH 27 ก.ค. 65
หญ้าปลอม หรือหญ้าเทียม คืออะไร กรีนนี่กราส 26 ก.ค. 65
pussy888 รักยม 19 ก.ค. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายพร้อมเตรียมจัดเก็บเครื่องเสียงและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายพร้อมเตรียมและเก็บเครื่องเสียงและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายวัดเกาะสะอาด รหัสสายทาง ขก.ถ.65-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๘๘๓๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๙๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 (30 มิ.ย. 65)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าร้าชการส่วนท้องถิ่น
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญยัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (12 ก.ค. 65)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๖
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายง
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่ง
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสอ
 
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่ ๔๐๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/